Gemeentelijke lasten
 
WOZ Waarde van de woning:   
Kies een gemeente:  
Gemiddelde woonlasten voor deze gemeente:
  Heeft u een meerpersoons huishouden?
  Gaat het niet om een woonhuis?
 
Onroerende Zaak Belasting:
OZB Eigenaar: 
Kwijtschelding mogelijk:
Kwijtscheld norm:
 
Reinigings heffing:
Reinigingsheffing:
Kwijtschelding mogelijk:
Kwijtscheld norm:
 
Rioolrecht:
Rioolrecht Gebruiker:
Rioolrecht Eigenaar:
Kwijtschelding mogelijk:
Kwijtscheld norm:
 
Totale gemeentelijke lasten per jaar:
Totale gemeentelijke lasten per maand:
 
 

Powered by Almexx B.V.